Atletika

pátek 15.8.2008
09:00 – 03:25
Národní stadion Sedmiboj ženy 100 m překážek
Vrh koulí muži kvalifikace
Hod kladivem muži kvalifikace
100 m muži rozběhy
Sedmiboj ženy skok do výšky
800 m ženy rozběhy
Hod kladivem muži kvalifikace
19:00 – 03:20
Národní stadion Sedmiboj ženy 100 m vrh koulí
1500 m muži rozběhy
Hod diskem ženy kvalifikace
100 m muži 2. Kolo
3000 m př. ženy 1. kolo
Vrh koulí muži finále
Hod diskem ženy kvalifikace
Sedmiboj ženy 200 m
Trojskok ženy kvalifikace
400 m. př. muži 1. kolo
10 km ženy finále
sobota 16.8.2008
09:00 – 03:10
Národní stadion 20 km chůze muži finále
Vrh koulí ženy kvalifikace
400 m ženy 1. kolo
Sedmiboj ženy skok do dálky
Skok o tyči ženy kvalifikace
Hod diskem muži kvalifikace
100 m ženy 1. kolo
Hod diskem muži kvalifikace
3000m př. muži 1. kolo
19:00 – 02:40
Národní stadion Sedmiboj ženy hod oštěpem
800 m ženy semifinále
Vrh koulí ženy finále
100 m muži semifinále
Sedmiboj ženy hod oštěpem
100 m ženy 2. kolo
400 m př. muži semifinále
Skok do dálky muži kvalifikace
Sedmiboj ženy 800 m
100 m muži finále
neděle 17.8.2008
07:03 – 00:40
Národní stadion Maraton ženy finále
19:00 – 03:25
Národní stadion 100 m př. ženy 1. Kolo
Hod kladivem muži finále
100 m ženy semifinále
400 m př. ženy 1. Kolo
Skok vysoký muži kvalifikace
400 m ženy semifinále
Trojskok ženy finále
3000 m př. Ženy finále
1500 m muži semifinále
100 m ženy finále
10 km muži finále
pondělí 18.8.2008
09:00 – 01:58
Národní stadion 400 m muži 1.kolo
Hod kladivem ženy kvalifikace
Trojskok muži kvalifikace
200 m muži 1. kolo
Hod kladivem ženy kvalifikace
110 m př. muži 1. kolo
19:00 – 02:10
Národní stadion Hod diskem ženy finále
Skok do dálky muži finále
Skok o tyči ženy finále
100 m př. ženy semifinále
200 m muži 2. kolo
400 m ženy semifinále
3000 m př. muži finále
800 m ženy finále
400 m př. muži finále
úterý 19.8.2008
09:00 – 01:30
Národní stadion Hod oštěpem ženy kvalifikace
Skok do dálky ženy kvalifikace
1500 m ženy 1. kolo
Hod oštěpem ženy kvalifikace
200 m ženy 1. kolo
19:00 – 02:50
Národní stadion 200 m ženy 2.kolo
Skok vysoký muži finále
5000 m ženy 1. kolo
200 m muži semifinále
110 m př. muži 2. kolo
Hod diskem muži finále
400 m muži semifinále
400 m ženy finále
100 m př. ženy finále
1500 m muži finále
středa 20.8.2008
19:00 – 03:10
Národní stadion 800 m muži 1.kolo
Hod kladivem ženy finále
5000 m muži 1. kolo
Skok o tyči muži kvalifikace
110 m př. muži semifinále,200 m ženy semifinál
200 m muži finále
400m př. ženy finále
čtvrtek 21.8.2008
09:00 – 03:06
Národní stadion 20 km chůze ženy finále
Hod oštěpem muži kvalifikace
Desetiboj muži 100 m
Skok do výšky ženy kvalifikace
Desetioj muži skok daleký
Hod oštěpem muži kvalifikace
Desetiboj muži vrh koulí
19:00 – 02:18
Národní stadion 1500 m ženy semifinále
Desetiboj muži skok vysoký
Had oštěpem ženy finále
800 m muži semifinále
4×100 m ženy 1. kolo
Trojskok muži finále
4×100 m muži 1. kolo
400 m muži finále
200 m ženy finále
110 m př. muži finále
Desetiboj muži 400 m
pátek 22.8.2008
07:03 – 06:00
Národní stadion 50 km chůze muži finále
Desetiboj muži 110 m př.
Desetiboj muži – hod diskem
Desetiboj muži skok o tyči
19:00 – 02:00
Národní stadion Desetiboj muži hod oštěpem
Skok daleký ženy finále
4×400 m ženy 1. kolo
Skok o tyči muži finále
4×400 m muži 1. kolo
Desetiboj muži hod oštěpem
5000 m ženy finále
4×100 m ženy finále
Desetiboj muži 1500 m
4×100 m muži finále
sobota 23.8.2008
19:00 – 01:17
Národní stadion Hod oštěpem muži finále
Skok vysoký ženy finále
800 m muži finále
1500 m ženy finále
4×400 m muži finále
4×400 m ženy finále
neděle 24.8.2008
07:03 – 00:40
Národní stadion Maraton muži finále